Η προσπελασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες Προβλήματα προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννακού Αθηνά, Γρηγοριάδου Μαρία, Παππάς Θ., Σαχίνογλου Ι., Φωκυλίδης Χ., Κούκκος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα :Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Πηγή:Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα (1993 : Θεσσαλονίκη) : Προβλήματα προοπτικές
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Σχεδιασμός Κτιρίων
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Προσπελασιμότητα
Σχεδιασμός Συγκοινωνιών
Αστικές Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 524