Προσπελασιμότητα πεζοδρομίων από άτόμα με ειδικές ανάγκες στην πόλη μας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φωκυλίδης Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα :Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Πηγή:Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα (1993 : Θεσσαλονίκη) : Προβλήματα προοπτικές
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Πεζοδρόμια
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Προσπελασιμότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 524