Οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου Λευκογείων-Κάτω Νευροκοπίου Δράμας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλτηγός Νικόλαος Η., Περβανίδης Ι., Σολάκης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπ.Γεωργίας Υπηρεσία Εγγειων Βελτιώσεων Δ/νσις ΙΙ-Τμήμα Α
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1970 (μέρος Α) 1972 (μέρος Β)
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 627.52094956 A
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη