Ελληνική εθνική βιβλιογραφία 1989-2000

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ