Παραδοσιακά κονιάματα (2004: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπακόλας Α., Αναγνωστοπούλου Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παραδοσιακά κονιάματα Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Παθολογία των κατασκευών (2004: Αθήνα) : Κύκλος διαλέξεων
Λέξη-Κλειδί:Κονιάματα
Κονίες
Ποζολάνες
Αδρανή Υλικά
Οργανικά Πρόσθετα
Φθορές
Τσιμέντο
Μηχανικές Ιδιότητες
Αποκατάσταση Κτιρίων
Τοιχοποιίες
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2012
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη