Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Έκθεση 2003

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν.Δ/νση Περιβάλλοντος - Δ/νση ΕΑΡΘ - Τμ.Ποιότητας Ατμόσφαιρας
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.73920949512 Α
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη