Παραπομπή APA

(2002). Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αθήνα: Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας.

Παραπομπή Chicago Style

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αθήνα: Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας, 2002.

Παραπομπή MLA

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αθήνα: Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.