Ατομα με ειδικές ανάγκες και οδήγηση Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νανιόπουλος Α., Μπεκιάρης Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1992
Πηγή:Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες (1992 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Προσπελασιμότητα
Μετακινήσεις
Οδηγοί
Οδική Ασφάλεια
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 264