Οδηγίες Σχεδιασμού για την αυτόνομη διαβίωση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1992
Πηγή:Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες (1992 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Ατομα με Ειδικές Ανάγκες
Προσπελασιμότητα
Προδιαγραφές
Κτιριοδομικοί Κανονισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 265