Η Βενετία και η θάλασσα Ενα ιδεατό ταξίδι στις ενετικές ιστορικές πηγές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αυστριακό Εθνικό Αρχείο, Μαρκιανή Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Αρχείο της Βενετίας
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] : Κοινοπραξία VENIVA , 1996
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 945 Β