Μια βιβλιογραφική περιήγηση σε πλευρές,ζητήματα και στιγμές της ελληνικής,ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας,οικονομίας και πολιτικής με προεκτάσεις στην φιλοσοφία,το δίκαιο,την φυσική,τα μαθηματικά,την κυβερνητική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,την φιλολογία,την λαογραφία,την κοινωνιολογία,την επιστήμη του τύπου και της μεγάλης επικοινωνίας,την ιστορία της τέχνης και των επιστημών,την παιδεία,τον πολιτισμό,τον αθλητισμό,την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη,την χωροταξία,την πολεοδομία,την αρχιτεκτονική,τις συγκοινωνίες και μεταφορές,το περιβάλλον,την τοπική αυτοδιοίκηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παντελόγλου Κώστας Π.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλιογραφία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις Παντέλογλου, Κώστας Π. , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Π 016 Π
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη