Παραμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους στη Θεσσαλική πεδιάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκούβη Χαρίκλεια
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2003
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ