Επίδραση των στοιχείων μεταπτώσεως στην εψησιμότητα τη δομή και την ενυδάτωση του κλίνκερ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κακάλη Γλυκερία
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών, Ελληνική Κεραμική Εταιρεία
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ελληνική Κεραμική Εταιρεία , 1997
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο κεραμικών (1ο : 1996 : Αθήνα)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ