Ελεγχος καλλιεργειών με τηλεπισκόπηση. Εφαρμογή σε μελέτη Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτίδης Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χρήση δορυφορικών απεικονίσεων σε τοπογραφικές εφαρμογές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2004
Πηγή:Χρήση δορυφορικών απεικονίσεων σε τοπογραφικές εφαρμογές (2004 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Δορυφορικές Εικόνες
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τηλεπισκόπηση
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1191