Ευρωκώδικας 1 Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κανιτάκη Ειρήνη
Συλλογικό Έργο: Παρουσίαση Ευρωκωδίκων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2004
Πηγή:Παρουσίαση Ευρωκωδίκων (2004 : Λάρισα)
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Δομικά Εργα
Γέφυρες
Δομικός Σχεδιασμός
Φορτίσεις Κατασκευών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.0218406 Π