Μελέτη επικαλύψεων WC-Co με την τεχνική θερμικού ψεκασμού πλάσματος υπό κενό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάλλη Ι., Οικονόμου Σ., Γριμανέλης Δ., Στουρνάρας Κ., Παναγόπουλος Χ.
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών, Ελληνική Κεραμική Εταιρεία
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ελληνική Κεραμική Εταιρεία , 2001
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο κεραμικών (2ο : 1999 : Αθήνα)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.14 Π

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 666.06 Π