Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος και εργαστηριακή επιβεβαίωσή της σε δοκιμαστικά αναμίγματα εργαστηρίου και παραγωγής Προδιαγεγραμμένο έτοιμο σκυρόδεμα Α Η εργαστηριακή Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Β Σκυρόδεμα εργοστασιακό έτοιμο αντλητό με θραυστά αδρανή ΕΚΤΣ-97, C20/25, S2/S3, παραθαλασσίου περιβάλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φωτόπουλος Φ. Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος EN 206-1 Προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος ΕΝ 206-1 (2004 : Αθήνα) : Προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος
Όνομα μέρους:Η εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος
Σκυρόδεμα εργοστασιακό έτοιμο αντλητό με θραυστά αδρανή, ΕΚΤΣ-97, C20/25, S2/S3, παραθαλασσίου περιβάλλοντος
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Πρότυπα EN
Πρότυπα ΕΛΟΤ
Παραγωγή Σκυροδέματος
Ετοιμο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2025

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 588

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 457

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18340218 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1236