Τα κριτήρια συμμόρφωσης θλιπτικών αντοχών του προτύπου ΕΝ 206-1 και αξιολόγησή τους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαματσούλης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος EN 206-1 Προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος ΕΝ 206-1 (2004 : Αθήνα) : Προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Πρότυπα EN
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Πρότυπα ΕΛΟΤ
Σκυρόδεμα
Παραγωγή Σκυροδέματος
Ετοιμο Σκυρόδεμα
Αντοχή Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2025

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 588

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 457

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18340218 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1236