Υπομνήσεις απ' την μηχανική της τοιχοποιίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δομητικές επεμβάσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Δομητικές επεμβάσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια (2004 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας
Λέξη-Κλειδί:Τοιχοποιίες
Κονιάματα
Μηχανικές Ιδιότητες
Αρμοί
Λιθοδομή
Μηχανική
Ρηγμάτωση
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου