Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος EN 206-1 (2004 : Αθήνα) Προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος EN 206-1 Προδιαγραφές, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Πρακτικά, ΤΕΕ - Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Πρότυπα EN
Ελεγχος Ποιότητας
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Σκυρόδεμα
Παραγωγή Σκυροδέματος
Ετοιμο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2038
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη