Εκτίμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στα εργοτάξια Οκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση του ΠΔ 305/1996

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουκουλάκη Θεώνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οικοδομώντας την ασφάλεια
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Οικοδομώντας την ασφάλεια / / ΤΕΕ-ΜΕ Ασφάλειας & Υγείας στον Εργασιακό Χώρο
Λέξη-Κλειδί:Νομοθεσία
Ασφάλεια Εργαζομένων
Εργοτάξια
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Τεχνικά Εργα
Εργατικά Ατυχήματα
Επαγγελματικές Ασθένειες
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2037