Τεχνικαί προδιαγραφαί και οδηγίαι δια την κατασκευήν ασφαλτικών οδοστρωμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , 1958 (Μέρος 1) 1956 (Μέρος 3)
Όνομα μέρους:Επιφανειακαί επαλείψεις προστασίας (Μέρος 1)
Ασφαλτοσκυρόδεμα και αμμάσφαλτος (εν θερμώ) (Μέρος 3)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.8 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη