Ορυκτός πλούτος και περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία (1ο : 2000 : ΤΕΙ Κοζάνης) Πρακτικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συνέδριο της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, ΑΠΘ - Σχ. Θετικών Επιστημών - Τμ. Γεωλογίας, ΔΕΗ, Δήμος Κοζάνης, ΤΕΙ Κοζάνης
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Θεσσαλονίκη] , 2000
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: 553.1 ΟΡΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 553.1 ΟΡΥ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη