Ο ρόλος των μηχανικών και οι θέσεις του ΤΕΕ απέναντι στην πρόκληση των μεγάλων υποδομών για την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ευρώπης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μοροπούλου Αντωνία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μεγάλες υποδομές για την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης - Οι ερευνητικές υποδομές και η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ της ΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Μεγάλες υποδομές για την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης - Οι ερευνητικές υποδομές και η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ της ΕΕ / / ΤΕΕ, ΓΓΕΤ, ΕΚΤ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Ερευνητικές Υποδομές
Ερευνα
Τεχνολογική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας