Μεθοδολογία διαμόρφωσης βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων / Αποτελέσματα εφαρμογής στην Περιφέρεια Αττικής (2004 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Οικονομόπουλος Αλέξανδρος Π.
Συλλογικό Έργο: Μεθοδολογία διαμόρφωσης βέλτιστων σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων / Αποτελέσματα εφαρμογής στην Περιφέρεια Αττικής, ΤΕΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Απορρίμματα
Αστικές Περιοχές
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Βελτιστοποίηση
Στερεά Απόβλητα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ