Γεωτεχνικές μελέτες - γεωτεχνικές εκθέσεις στα κτιριακά έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διδασκάλου Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ενημερωτικά σεμινάρια για νέους μηχανικούς
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2004
Πηγή:Ενημερωτικά σεμινάρια για νέους μηχανικούς (2004 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνικές Μελέτες
Κτιριακά Εργα
Θεμελιώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2088

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1232