Αναερόβια χώνευση αποβλήτου ελαιοτριβείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοντούλη Ανδρονίκη, Λιάτσου Βασιλική
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Άλλοι συγγραφείς: Μαρίκου Αικατερίνη
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.43 Κ