Αδρανή πετρώματα και δομικοί λίθοι(2003:Θεσσαλονίκη) πρακτικά ημερίδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αδρανή πετρώματα και δομικοί λίθοι πρακτικά ημερίδας, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία - Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, Γεωχημείας, ΑΠΘ - Σχ. Θετικών Επιστημών - Τμ. Γεωλογίας, ΙΓΜΕ- Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 691.2 Α
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 691.2 ΑΔΡ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη