Διαχείριση του συστήματος μέσων μαζικών μεταφορών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδημητρίου Στράτος.
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ποιότητα της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές (2005 : Αθήνα) : Νέα δεδομένα και προοπτικές / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αστικές Μεταφορές
Αστικές Συγκοινωνίες
Σχεδιασμός Μεταφορών
Κυκλοφοριακή Τεχνική
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας