Η αρχιτεκτονική του Konrad Jacob Josef von Vilas (1866-1929) στη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της (τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τρακοσοπούλου - Τζήμου Κορνηλία
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, Δήμος Δράμας, ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Δράμα , 2003
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αρχιτεκτονική
Αρχιτέκτονες
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 600