Αυτοδιοίκηση - Νέος ρόλος και προκλήσεις για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαγουδάκη Τασία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολιτεία - χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Πολιτεία - χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός (2005 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Νομαρχία Κέρκυρας, Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων, Δήμος Κερκυραίων
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Αστική Ανάπτυξη
Αειφόρος Ανάπτυξη
Πολεοδομική Νομοθεσία
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Αναπτυξιακός Προγραμματισμός
Προστασία Περιβάλλοντος
Αγροτική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας