Το ηλεκτρικό ατύχημα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χατζηγεωργίου Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα (2002 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Μέτρα Προστασίας
Ηλεκτρισμός
Ατυχήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1206