Εξέλιξη της τεχνολογίας των σύνθετων υλικών σκυροδέματος την τελευταία τεσσαρακονταετία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σίδερης Κωνσταντίνος, Σίδερης Κοσμάς Κ., Μανίτα Παναγιώτα, Σάββα Αθηνά Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος: Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος (1ο : 2000 : Ξάνθη) : Πρακτικά / / ΤΕΕ, ΔΠΘ-Πολ. Σχ., Ελλην. Επιστημον. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, ΤΕΕ-Τμ. Θράκης
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Σύνθετα Υλικά
Σύνθετα Πολυμερή
Οπλισμός Σκυροδέματος
Ινοπλισμένα Πολυμερή
Αντοχή Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου