Μη καταστροφικός έλεγχος σύστασης και εκτίμηση αντοχής τσιμεντοκονιάματος με τη μέθοδο των ακουστο-υπερήχων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αγγέλης Δημήτριος Γ., Πολύζος Δ., Φιλιππίδης Θ. Π., Τσιμόγιαννης Απόστολος, Αναστασόπουλος Αθανάσιος, Γεωργαλή Βαρβάρα, Καλοϊδάς Βασίλειος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος: Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος (1ο : 2000 : Ξάνθη) : Πρακτικά / / ΤΕΕ, ΔΠΘ-Πολ. Σχ., Ελλην. Επιστημον. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, ΤΕΕ-Τμ. Θράκης
Λέξη-Κλειδί:Τσιμέντο
Τσιμεντοκονιάματα
Αντοχή Υλικών
Υπέρηχοι
Μη Καταστροφικοί Ελεγχοι
Ρηγμάτωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου