Παραπομπή APA

Αγγέλης Δημήτριος Γ. (2000). Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του τσιμεντοκονιάματος με χρήση της μεθόδου των ακουστο-υπερήχων.

Παραπομπή Chicago Style

Αγγέλης Δημήτριος Γ. Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του τσιμεντοκονιάματος με χρήση της μεθόδου των ακουστο-υπερήχων. 2000.

Παραπομπή MLA

Αγγέλης Δημήτριος Γ. Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του τσιμεντοκονιάματος με χρήση της μεθόδου των ακουστο-υπερήχων. 2000.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.