Μανδύες συνθέτων υλικών ως μέσο βελτίωσης της συνάφειας διαβρωμένου μεταλλικού οπλισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πανταζοπούλου Σταυρούλα Ι., Ταστάνη Σουσάνα Π., Ασημίδης Β., Κρομμύδας Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος: Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σύνθετων υλικών σκυροδέματος (1ο : 2000 : Ξάνθη) : Πρακτικά / / ΤΕΕ, ΔΠΘ-Πολ. Σχ., Ελλην. Επιστημον. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, ΤΕΕ-Τμ. Θράκης
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομικά Στοιχεία
Επισκευές
Σύνθετα Υλικά
Οπλισμός Σκυροδέματος
Διάβρωση
Συνάφεια
Ινοπλισμένα Πολυμερή
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου