Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και ο ρόλος των μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Η Ελλάδα από το Β΄ στο Γ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Η Ελλάδα από το Β' στο Γ' κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (1999 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Μηχανικοί
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δημόσια Διοίκηση
Ιδιωτικός Τομέας
Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου