Σκοπός και δραστηριότητες της Μ.Ο.Δ. α.ε. Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Ελλάδα από το Β΄ στο Γ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Η Ελλάδα από το Β' στο Γ' κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (1999 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Αναπτυξιακά Προγράμματα
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Δημόσια Διοίκηση
Ιδιωτικός Τομέας
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1848