Διερεύνηση μέσω υπολογιστή της επίδρασης τριφασικής γέφυρας με Μ/Σ στο δίκτυο τροφοδοσίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μερμικλής Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΗΜ & Μηχ.Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Τομ.Ενεργειακών Συστημάτων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.317 Μ