Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιάνναρος Ιωάννης, Ρόδης Σπυρίδων
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Άλλοι συγγραφείς: Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Καζαντζή Παναγιώτα, Παπαγεωργίου Στέλλα
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ