Οικονομική ανάλυση συστημάτων διαλογής στην πηγή οργανωτικές παράμετροι (σύστημα στήριξης αποφάσεων)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κητής Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φυσική περιγραφή:2 τ. ; πολλ. αρ. (τ.1) ; 121σ. (τ.2) : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ. Περιβάλλοντος
Κωδικός DEWEY:658.1552 - (Αναλυση κοστους:Διοικηση επιχειρησεων)
628.4458 - (Ανακύκλωση:Απορρίμματα:Υγειονομική μηχανική)
628.4456 - (Διάθεση αστικών αποβλήτων:Υγειονομική μηχανική)
363.728 - (Διαχείριση αποβλήτων:Περιβάλλον)
363.7285 - (Στερεά απόβλητα:Διάθεση αποβλήτων:Περιβάλλον)
628.44566 - (Υγειονομική ταφή:Απορρίμματα:Υγειονομική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:650 - (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)