Ακουστική (3ο : 1982 : Θεσσαλονίκη) θόρυβος - ηχομόνωση - πρότυπα - Γ.Ο.Κ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ακουστική θόρυβος - ηχομόνωση - πρότυπα - Γ.Ο.Κ., ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ελληνική Ακουστική Εταιρία
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1982
Λέξη-Κλειδί:Ακουστική Χώρου
Θόρυβος
Ηχομόνωση
Πρότυπα
ΓΟΚ
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 79

ΤΕΕ-Ανατολικής Στερεάς - Βιβλιοθήκη Λαμίας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 79Ζ1

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 260

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 483
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available