ΤΟΤΕΕ 2412/86 εγκαταστάσεις αποχέτευσης σε κτίρια και οικόπεδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ,Δ/νση ΕΗ1, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1986
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ