Η μέση τεχνική εκπαίδευση στο Ε.Μ.Π. Από τα προσηρτημένα σχολεία στις σχολές υπομηχανικών, 1914-1950

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αντωνίου Γιάννης, Καρέλλη Ρούλα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Μηχανικοί και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2005 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, Ενωση Διπλ. Μηχ. Β΄θμιας Εκπαίδευσης
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
Υπομηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2062

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 268

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 434

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1249