Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος & δομικών χαλύβων με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (2004 : Πάτρα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος & δομικών χαλύβων με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ [Απομαγνητοφώνηση πρακτικών], ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας, Ενωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2004
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Δομικός Χάλυβας
Πρότυπα ΕΛΟΤ
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 664