Τοπικά σύμφωνα ποιότητας (Τ.Σ.Π.) στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου - εφαρμογή στη λίμνη Πλαστήρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπέλλης Βασίλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη (3ο : 2005 : Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα) / / ΤΕΕ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Ειδ. Γραμματεία Προγραμματισμού & Εφαρμογών Γ΄ ΚΠΣ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τουρισμός
Αγροτοτουρισμός
Τοπική Ανάπτυξη
Ορεινές Περιοχές
Αειφόρος Ανάπτυξη
Ποιότητα
Σήμα Ποιότητας
Αγροτικές Περιοχές
Γενική θεματική ενότητα:Λίμνη Πλαστήρα
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο