Μελέτη χωροταξικού σχεδίου Ν. Θεσπρωτίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου, Ευρωπαϊκή Ενωση
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2001
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.3094953 Μ