Μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση χώρου-κατασκευή και λειτουργία μικρού Υ/Η έργου στις πηγές Κλίφκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης "Ηπειρος Α.Ε." Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης, KRAFTPROJEKTERING S.A. Σουηδικός οίκος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 1991
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.312134 Μ