Παραπομπή APA

(2004). Υπόμνημα και συνοπτικές εκθέσεις για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, τη διαχείριση των νερών στη Θεσσαλία και τα έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Υπόμνημα και συνοπτικές εκθέσεις για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, τη διαχείριση των νερών στη Θεσσαλία και τα έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2004.

Παραπομπή MLA

Υπόμνημα και συνοπτικές εκθέσεις για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, τη διαχείριση των νερών στη Θεσσαλία και τα έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου. Λάρισα: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, 2004.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.