Υπόμνημα και συνοπτικές εκθέσεις για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, τη διαχείριση των νερών στη Θεσσαλία και τα έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας , 2004
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Πλήρες κείμενο του υπομνήματος
Περιγραφή τεκμηρίου:Το υλικό παρουσιάστηκε στα πλαίσια της Κοινής Σύσκεψης Προεδρείων Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ (Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας και Ανατ. Στερεάς Ελλάδα) που έγινε στη Λάρισα την 1η Ιουνίου 2004
Φυσική περιγραφή:πολ.αρ. : πίν., σχ., χάρτες
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κωδικός DEWEY:627.5094954 - (Εγγειοβελτιωτικά έργα:Υδραυλικά έργα-Θεσσαλία)
333.714 - (Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
551.48094954 - (Υδρολογία-Θεσσαλία)
333.913094954 - (Αρδευτικό νερό:Υδάτινη οικονομία-Θεσσαλία)
627.809495 - (Φράγματα,Δεξαμενές:Υδραυλικά έργα-Ελλάδα)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)